sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Trần Văn Thành
Giám Đốc
(0650) 6291163 - 0918532250

HÓA CHẤT NGÀNH XI MẠ

CuSO4.5H2O - Copper Sulphate Pentahydrate 24.5
CuSO4.5H2O - Copper Sulphate Pentahydrate 24.5
CuSO4.7H2O - Copper Sulphate Pentahydrate 99
CuSO4.7H2O - Copper Sulphate Pentahydrate 99
HCl - Axit Cloric 32
HCl - Axit Cloric 32
C2H2O4 - Axit Oxalic
C2H2O4 - Axit Oxalic
HCHO - Acid Formalin
HCHO - Acid Formalin